Växjö Vuxenpsykiatrin

HUVUDENTREPRENÖR: Dynacon

VÅRT UPPDRAG: På en 7200 m2 stor yta monterade vi Top rock CTF-kil. Cut to fall – Byggets eget fall efter kundens önskemål. På 2900m2 monterade vi Sedum på.

Kvarteret Lokstallet

HUVUDENTREPRENÖR: PEAB

VÅRT UPPDRAG: Ett stort och väldigt omfattande projekt där vi monterade tätskikt på taken, mitt i Växjös stadskärna.

World Trade Center i Växjö

HUVUDENTREPRENÖR: Skanska

VÅRT UPPDRAG: Ett omfattande projekt på ett nybygge mitt i Växjö Centrum där vi bidrog med att lägg dolt tätskikt.

Kommunhuset i Växjö

HUVUDENTREPRENÖR: Skanska

VÅRT UPPDRAG: Ytterligare ett stort och omfattande projekt. Här la vi mycket dolt tätskikt och hjälpte till att göra alla installationer för takets alla solcellsinfästningar.

Boverian

HUVUDENTREPRENÖR: Skanska

VÅRT UPPDRAG: Ett fint hus med stora glas partier där vi lagt tätskikt.

Ikea Museum

HUVUDENTREPRENÖR: Dynacon

VÅRT UPPDRAG: Vi la tätskikt Mono Noxite, ett tätskikt som gör att du får en trygg och säker taklösning som bidrar till renare luft under takets hela livslängd. Det patenterade granulatet på tätskiktets ovansida neutraliserar med hjälp av solljus skadliga kväveoxider i luften.

Läs mer: http://www.icopal.se/~/media/IcopalSE/relaterade_dokument/laglutande_tak/tatskiktsmattor/system_mono/produktinformation/Icopal%20Mono%20Noxite_dec11_low.pdf

Välkommen att kontakta oss. Tel. 0470-489 00