Kronobergs Tak ABI samverkan med Icopal AB

Service

ServiceFastighetsägare har ansvar för taket. Både för att förhindra läckage och för att säkerställa arbetsmiljön på taket vid snöröjning och underhållsarbeten.

Vi gör gärna en besiktning av taket och föreslår åtgärder, såväl när det gäller åtgärder och utrustning.

Vi kan också svara för regelbunden kontroll och underhåll av bland annat brandventilation samt för det löpandet underhållet av taket, rensa vattengångar och brunnar och åtgärda eventuella skador.

 

 

 

 

Kronobergs Tak - Box 3059 - 350 33 Växjö - Tel. 0470-489 00 - Mobil 070-323 83 27 - Fax 0470-262 20 - miro@kronobergstak.se